Nátěry podlah

Před zahájením nátěru je dle potřeby provedeno přebroušení a poté následuje dokonalé vyčištění podlahy od nepevných částic prachu a všech nečistot, nejlépe výkonným průmyslovým vysavačem. V případě potřeby následuje vyspravení děr, trhlin a všech nerovností. Dle použití nátěrového systému se provádí penetrace nebo přistoupíme k samotnému nátěru, který je ve dvou až třech vrstvách. Nátěrový systém volíme vždy podle požadavků na funkci podlahy.