Malby reprezentačních prostor

K nejnáročnějším malířským pracím patří malby reprezentačních prostor a to sice jak na kvalitu použitého materiálu, tak zejména na řemeslné provedení. Neméně důležité je sladění barev a kombinace vzorců. Dobré výsledky závisí také velkou mírou na podkladech architektonických studií. K provedení maleb užíváme hliníkové lešení a malířské žebříky, k nanášení materiálu štětec a váleček.